Tuesday, July 21, 2009

जगराहाट


संवेदना जयांची शब्दात सापडे
प्रतिभा तयास म्हणती जगती हे बापुडे
कोणांस वेदनांनी नि:शब्द स्तब्ध केले
मौनात गुम्फिले जे , ते काव्य व्यर्थ गेले
स्वानंदी गुन्तिले जे त्या भोगवासनांच्या
त्या वांझ रतोत्सवाची वाहवा जगात झाली
नि:शब्द निर्मितीच्या ज्यांनी कळा सहाव्या
त्या धन्य सृंजनाची पर्वा कुणांस नाही

No comments: