Thursday, July 23, 2009

कोलंबसचा प्रवास

शोधासाठी अस्तित्वाच्या आटापिटा चालू आहे
सुखासाठी विज्ञानाचा यन्त्ररेटा चालू आहे
संघर्षात जीवनाच्या सुख कधी मिळेल काय
वेगामध्ये शान्ततेच बीज तरी फळेल काय
वर्तुलाच्या आसावरची धाव त्यांची मोठी आहे
पोहचेल त्या साध्याभोवती गच्च आमची मीठी आहे
गुपित सारं अस्तित्त्वाचं छातीमध्ये दडलं आहे
विश्वामधल्या रहस्याचं उत्तर तिथे पडलं आहे
लुटण्यासाठी शाश्वत धन शिडात हवा भरत आहे
याच दिशेला कोलंबसच जहाज पुढे सरत आहे
चिरसुखाची तहान त्याला खेचल्याविना राहील काय
साफल्याविन जीणं त्याला बोचल्याविना राहील काय
अरे अमेरीका अमेरीका एवढं काय नाव आहे
कोलम्ब्सच्या प्रवासात ते वाटेवरचं गाव आहे

No comments: