Monday, July 27, 2009

सार

जाणीवहीन अस्तित्त्व , संवेदनशून्य भावना
उदात्त ध्येयाच्या प्रेतातील दाट कुबट वासना
निरुद्देशी श्वासाच्या
केविलवाण्या निर्जीव प्रवाहावर
अंती
मृत्यूचा क्रूर शहारा
देहाच्या साठलेल्या उकीरड्यावर
आयुष्यभर दाटलेल्या अशा जगण्याचा
एक दुर्गंधी सुस्कारा

No comments: