Tuesday, July 28, 2009

मातीचा पक्षी

पंखावारती आभाळ तोलून
वारा पिवून
फिरतो आहे
आकाशाचे हृदय घेवून
मातीच्या देहाचा
पक्षी पहा उडतो आहे

No comments: