Wednesday, July 29, 2009

प्रारब्ध

कोटयावधी जीवनांच्या अमीट वासना
चिकटल्या आहेत माझ्या मनाला
सुखाचा उन्माद , दू:खाचा आक्रोष
तृष्णेची ओढ़ , अत्रुप्तीचा क्रोध
अनिश्चित आयुष्याचे , क्षणिक भोग
अकल्पित प्रारब्धाचे , निर्दयी घाव
जीवनाचा संघर्ष घोर असूनही
न संपणारी जगण्याची हाव
जगण्याची आसक्ती , भोगांची ओढ़
अस्तित्वाच्या शोधाचे , अनंत सायास
जीवन म्हणजे सुखाच्या आशेने
दू:खाच्या वाटेवर चाललेला निरंतर प्रवास

No comments: