Monday, July 27, 2009

नवजन्माचा आनंद

रंग ओल्या मातीचा गं पोरी तुझ्या काळजातं
माझी आकाशाची रीत तुझी धरतीची जात
माझी अस्तित्वाची जागं जागे तुझ्या संगतीत
माझ्या पोकळ विश्वाला तुझी पार्थिव सोबत
माझ जगणं सांडलं तुझ्या कुशीत रुजलं
बीज तरारून त्याचं पुन्हा मलाचं भिडलं
माझ्या चेतनेस लाभे तुझ्या अस्तित्वाचा गंध
निराकार जगण्यास नवजन्माचा आनंद

No comments: