Tuesday, July 21, 2009

संध्यासखी

संध्यासखी

अंधाराच्या काळजात

तुझा हात

चांदण्यात विखुरली

दिवसाची

तुझी कात

No comments: