Wednesday, August 19, 2009

माझं बाळ

उपेक्षेसाठी नाही माझं बाळ
स्रुजनाच्या नविन जग घडविण्याच्या
इच्छेतून प्रगटला आहे त्याचा जन्म
ठरणार आहे चुकलेल्या दिशांची तो नवी वाट
अन् अंधारलेल्या भयकारी जगण्याची आशादायी पहाट
तो नाही फक्त हाडामांसाचा देह किंवा
आपल्याच भौतिक अस्तित्वाला चिकटलेला मोह
तो आहे संवेदनेची एक अनावर शक्ती अन्
जगण्यावर, अस्तित्वावर असलेली उत्कट भक्ती
तो नसेल आत्मरत वासनांचा कल्लोळ अन्
अतृप्त विषयाग्नीचा वखवखता लोळ
तो असेल निर्मोही आनंदी जगणे
प्रेम संवेदनांचे निर्वैर बरसणे
तो असेल आधार , असहाय्यतेचा
तो ठरेन दिलासा आशेचा
तो असेल वेदनेसाठी मायेचा स्पर्श अन्
फुलवेन कोमेजल्या मनांतून हर्ष
शापित अशा जगण्यावर, तो एक ईश्वराचा वर अन्
कृष्ण बासरीचा एक सनातन मोहन स्वर

No comments: