Friday, August 21, 2009

पहिली रात्र

लग्नरात्री एकटीला खोलीत सोडलं मला
थरथर माझ्या काळजाची कशी सांगू तुला
घाम फुटला सर्वांगाला हलकेच आले पाशी
हनुवटीला हात लावला जणू मऊ उशी
म्हणले ज़रा बोला की ठेवा आमचा मान
ओठ माझे हलले तर केला ओठांचा कान
लाजून झाले चूरचूर भीती पळली कोठे
शब्दसकट टिपले ओठ मोहर अंगी फूटे
पुढच्या सा-या संवादाला फक्त सुरांची भाषा
शब्दामध्ये विचारू नकोस चावट तुझी आशा
तुला सांगते धन्याचा स्वभाव माझा खरा
सुर्याच्याही पोटात म्हणे असतो एक झरा

1 comment:

Anonymous said...

लय भारी.एकदम झकास.
कस वाचताना गुदगुल्या झाल्या.