Monday, July 27, 2009

पृथ्विचे प्रेमगीत

प्रेम पृथ्वीचे गीत कुण्या कवीने गाईले

क्षुद्र शृंगारा लेखूनी दूरत्त्वाला प्रशंसिले

कवी सात्विक सागर भोळा विश्वास अंतरी

गूढ़ ओढ़ मिलनाची पाहू शकेना नजरी

रश्मीकरांनी धरेचे अंग अंग आलिन्गले

अनावर भावनांचे रेत नभाने शिम्पले

प्रेम मनाचा हिदोळा झूले अंगा अंगावर

प्रेम सगुण साकार रूप भोगतो ईश्वर

दूरतेला शाप लाभे दूजे अस्तित्व भोगने

ओढ़ अद्वैताची त्याला वृथा वासना लेखने

इच्छा द्वेष काम क्रोध द्वैता वासनेच्या कळा

अद्वैताच्या दरबारी फक्त आनंद सोहळा

No comments: